Thứ sáu, ngày 08 tháng 12 năm 2023
Cập nhật lúc: 28/07/2023

     UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

     115

     Theo đó, Kế hoạch đề ra mục đích nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, qua đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc, đạo đức công vụ, góp phần tích cực, hiệu quả thực hiện cải cách hành chính.

     Thông qua Cuộc thi phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Đắk Lắk về cải cách hành chính và các chỉ số: Cải cách hành chính, Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh, Sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, Chuyển đổi số cấp tỉnh. Từ đó, góp phần thực hiện tốt Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, xung kích hăng hái tham gia vào công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

     Cuộc thi được tổ chức công khai, minh bạch, có hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia. Đồng thời nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính.

     Cuộc thi được phát động, tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh Đắk Lắk.

     Thời gian triển khai, tổ chức Cuộc thi: Tháng 7/2023 và tháng 8/2023: Ban hành Thể lệ, thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Tổ soạn thảo bộ câu hỏi, soạn thảo, thẩm định câu hỏi; xây dựng và chạy thử hệ thống phần mềm Cuộc thi.

     Tháng 8/2023: Thông tin tuyên truyền trên các kênh truyền thông, phát động cuộc thi và tổ chức thi.

     Tháng 10/2023: Tổng hợp, báo cáo, công bố kết quả Cuộc thi.

 

 

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ