Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Cập nhật lúc: 09/01/2024

NÔNG DÂN XÃ HÒA TIẾN PHÁT HUY VAI TRÒ ỦY THÁC TỪ NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN

z5039077665549_da87b5510b2855fd97933f1951a0888c

     Trong những năm qua, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn xã đã có sự chuyển biến về nhiều mặt, đặc biệt là phong trào “ Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.” Luôn được Hội nông dân xã Hòa Tiến thường xuyên quan tâm, đặc biệt là giúp đỡ, hỗ trợ, hội viên nông dân tiếp cận được với các nguồn vốn tín dụng chính sách thông qua Ngân hàng chính sách xã hội Huyện, để phát triển kinh tế vương lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Đến nay đã có 119 hội viên nông dân trong xã được tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng này, góp phần xóa đói giảm nghèo ổn định cuộc sống.

     Để nguồn vốn tín dụng ưu đãi xủa NHCSXH Huyện phát huy được hiệu quả Hội Nông dân xã Hòa Tiến đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tin dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, thường xuyên quan tâm đến đến các đối tượng được hưởng nguồn vốn. Hội đặc biệt quan tâm giúp đỡ các hộ là hội viên nông dân nghèo vay vốn để phát  triển kinh tế .

     Hằng năm, Ban thường vụ Hội nông dân xã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nội dung ký hợp đồng của các tổ TK&VV với Ngân hàng CSXH. Thực hiện nghiêm túc, minh bạch bình xét cho vay, đảm bảo vốn vay đúng đối tượng, các đối tượng vay phai sử dụng đúng mục đích . Hàng tháng họp giao ban tại điểm giao dịch của xã để năm tình hình , kết quả thực hiện ủy thác, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh .

     Tính đến nay Hội nông dân xã Hòa Tiến đang dư nợ Ngân hàng CSXH Huyện Krông Păk là; 3.463.000.000đ cho 119 hộ vay thông qua 4 tổ TK&VV. Chất lượng tín dụng ngày càng nâng cao đời sống của Hội viên nông dân ngày càng phát triển . Sự tích cực, chủ động trong thực hiện công tác nhận ủy thác vay vốn với ngân hàng CSXH Huyện tại xã Hòa Tiến, đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm , xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế tại địa phương. Đồng thời hỗ trợ các hội viên Nông dân xây dựng mô hình kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng.

z5039077665543_9648f1995a04c566159271c0c0ecf606

z5039077676650_8a988ce51bfcadaf84d6ee152dbd5c5b

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready