Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Cập nhật lúc: 27/02/2024

Hội LHPN xã Hòa Tiến phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện trong công tác tập huấn tuyên truyền, các chính sách ưu đãi của hộ nghèo, cận nghèo và các chương trình ưu tiên khác của nhà nước năm 2024.

z5194154926870_864daba3528482187135ce7f8cbdec93

          Vào ngày 23 tháng 01 năm 2024. Hội LHPN xã, cùng các đoàn thể như Hội nông dân, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh mời 16 tổ trưởng và 16 tổ phó của Hội mình cùng trưởng, phó của 04 Hội đoàn thể xã về tại Hội trường UBND tham gia công tác tập huấn công tác ủy thác năm 2024.

          Tại buổi tập huấn đồng chí phụ trách địa bàn Ông: Dương Nguyễn Hoàng Nam đã hướng dẫn công việc thường xuyên của tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn như:

          1. Thu lãi hàng tháng đảm bảo 100%, trường hợp nào khó khăn phải báo trực tiếp cho Hội đoàn thể quản lý phối hợp trong công tác thu lãi và báo cáo lại trong cuộc họp giao ban hàng tháng

          2. Xử lý nợ đến hạn hàng tháng: kiểm tra danh sách nợ đến hạn hàng tháng ( thao danh sách ngân hàng gửi và kiểm tra trên mẫu 13.TD. và kiểm tra đối tượng vay vốn đến hạn trả nợ. căn cứ vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo năm 2021, 2022, 2023, 2024, hộ vay nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 thì làm hồ sơ cho vay lại hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng dẫn. hộ vay nằm trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo năm 2021, 2022, 2023 thì cho vay lại chương trình “ Hộ mới thoát nghèo”. Hộ vay không nằm trong các trường hợp trên thì cho vay lại chương trình nước sạch vệ sinh môi trường hoặc chương trình giải quyết Việc làm, dôn đốc hộ vay trả nợ, tiến hành làm hồ sơ cho vay lại theo đúng đối tượng vay vốn.

          3. Cho vay các hộ mới, nâng cao cho vay các chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Các hộ đang vay có nhu cầu vay nâng mức thì tiến hành làm hồ sơ theo đúng đối tượng, mức vay 90tr/hộ, thời gian 120 tháng đối với hộ nghèo, cận nghèo, 60 tháng đối với hộ mới thoát nghèo

          4. Ghi chép đầy đủ các cuộc họp sinh hoạt tổ định kỳ hàng quý (tháng 1,4,7,10)

          5, Nộp hồ sơ vay vốn vào ngày 22 hàng tháng tại NHCSXH.

          Bên cạnh đó ông Ông: Dương Nguyễn Hoàng Nam cũng đã nhấn mạnh lại công việc thường xuyên của Hội cần phải làm là: 

          1. Đôn đốc theo dõi xử lý nợ đến hạn hàng tháng, hàng quý và cả năm của các tổ trưởng theo danh dách  Ngân hàng cung cấp, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ vau vốn, kiểm tra biên bản họp tổ mẫu 10c trước khi nộp hồ sơ cho NH, đảm bảo vào ngày 22 hàng tháng

          2, Đôn đốc và theo dõi tình hình thu lãi hàng tháng của các tổ tiết kiệm và vay vốn phụ trách, hỗ trợ các trường hợp khó khăn trong công tác thu lãi theo báo cáo của tổ trưởng.

          3. Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm, có kiểm tra theo kế hoạch năm và nọp cho ngân hàng các biểu mẫu kiểm tra đúng thời gian quy định

          4. Kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của các hộ.

          5. Sắp xếp hồ sơ lưu trữ tại Hội, kiêm tra hướng dẫn tổ trưởng trong công tác lưu trữ.

          6. Theo dõi đôn đốc các món vay có lãi tồn theo danh sách hàng tháng, phân tich tình trạng các hộ vay để có phương án xử lý.

          7. Báo cáo các nội dung trong cuộc họp giao ban hàng tháng và các công việc phát sinh có liên quan.

          Thông qua buổi tập huấn Ông: Dương Nguyễn Hoàng Nam đã nhắn mạnh vai trò, nhiệm vụ của tổ tiết kiệm và Hội đoàn thể cần nâng cao công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách hỗ trợ vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo phù hợp trong từng giai đoạn. Hội tiếp tục đẩy mạnh tín chấp với NHCSXH để hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng chính sách vay vốn an sinh phát triển kinh tế cho hộ gia đình vươn lên thoát nghèo.

z5194154946085_ceb42e1a68704f401b27e1a89be772b6

z5194154927280_cbed9f73aeb1382f68ed03fa4719235d

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang