Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024
Cập nhật lúc: 03/06/2024

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH XÃ HÒA TIẾN THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC VAY VỐN HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VƯƠN LÊN THOÁT NGHÈO

          Thực hiện chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Krông Pắc, nhằm hỗ trợ người dân trên địa bàn xã trong đó có Thanh niên phát triển kinh tế. Đoàn Thanh niên xã Hòa Tiến đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Pắc tham các lớp tập huấn, tuyên truyền, giới thiệu về các chính sách tín dụng, các chương trình uỷ thác, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của địa phương.

z5326458127489_b80c7711bceda8292506ce6ddf723e56

          Nói về tầm quan trọng của hoạt động hỗ trợ vay vốn "Hỗ trợ vay vốn là nhiệm vụ có sức hút mạnh mẽ đối với Đoàn thanh niên xã. Hoạt động này không chỉ giúp đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế gia đình, mà còn góp phần giảm nghèo ở địa phương". Chính vì đáp ứng nhu cầu thiết thực của thanh niên cũng như các hộ gia đình trên địa bàn xã trong xây dựng cuộc sống, nên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên xã luôn tích cực triển khai hoạt động này. Tín dụng chính sách xã hội là một chuỗi các chương trình cho vay để phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, đối tượng ưu tiên là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, giải quyết việc làm đã tạo thành một hệ thống các chính sách hỗ trợ đa chiều phục vụ cho các đối tượng thụ hưởng giúp phát triển sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, góp phần thúc đẩy giảm nghèo nhanh, bền vững.

          Thông qua các chương trình tín dụng chính sách xã hội, các đối tượng thụ hưởng còn có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, trang trải chi phí học tập, xây dựng nhà ở, công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm bệnh tật; làm thay đổi nhận thức của người nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ thêm tự tin, tăng dần vị thế trong xã hội, góp phần quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội.

          Đến nay, Đoàn thanh niên xã đã nhận ủy thác các nguồn vốn qua NHCSXH, với tổng dư nợ ủy thác đến tháng 5/2024 đạt hơn 3tỷ đồng, 02 tổ TK&VV với hơn 100 hộ vay vốn, không có nợ quá hạn, 100% cán bộ Tổ trưởng và tổ phó được tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn, 100% các Tổ TK&VV do Hội quản lý đều được đánh giá xếp loại Tốt, không có tổ yếu kém. Hướng dẫn tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức họp bình xét công khai, minh bạch. Vận động tổ viên chấp hành Quy ước hoạt động của Tổ TK&VV, thực hành tiết kiệm; giúp đỡ nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả góp phần nâng cao đời sống của các thành viên, thực hiện trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn đã cam kết với Ngân hàng. Thông qua nguồn vốn tín chấp từ ngân hàng, các hộ vay vốn đã sử dụng vốn đúng mục đích, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập, xây dựng gia đình ngày càng tiến bộ, hạnh phúc, bình đẳng.

          Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng như: tổ chức tuyên truyền trực tiếp, qua sinh hoạt Chi đoàn,… Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, các chính sách tín dụng được Đoàn Thanh niên xã tập trung đẩy mạnh.Đoàn viên Thanh niên nhất là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên được quan tâm, giới thiệu vay các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống.

z5494298285980_47499ebce5b04814fc06bc57dfd5eb63

            Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao vai trò của Đoàn viên và tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Đoàn xã sẽ nổ lực để tăng cường sự phối hợp, liên kết với NHCSXH, chính quyền và các ban ngành liên quan trong công tác quản lý vốn tín dụng chính sách, cụ thể không chỉ trong công tác giải ngân, cho vay, thu nợ, thu lãi mà còn trong việc trợ giúp các đối tượng thụ hưởng sử dụng vốn vay một cách hiệu quả, qua đó giúp họ có điều kiện cải thiện cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững./.

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang